Mucha myśl

Natrętna. Wraca i bzyczy, siada i kąsa. A podrzucona mi została przez ks. Karola Sthelina FSSPX na debacie o II Soborze Watykańskim. Broniąc swojego stanowiska, odwołał się w pewnym momencie do prawdy, iż doczesność „chwilką jest jeno”, zaś do wygrania jest wieczność. I to o tę wieczność idzie cała gra, to jedyna i jednocześnie najwyższa […]