Na marginesie przesiadywania w Jagiellonce

Mieć doktorat czy być doktorem? Mieć, to posługiwać się czymś zewnętrznym. Założyć maskę i grać rolę. Zgodzić się na zostanie wieszakiem ludzkich oczekiwań. Być, to znaczy zawierać w sobie i w pewien sposób utożsamić się. Nie, raczej nieustannie dbać o pewną cnotę; zdolność i dar do służenia innym. Obie formy muszą współwystępować, ale bardziej jestem […]