Kreda na framudze

To zamurowane drzwi do klasztoru reformatów w Rawie Ruskiej (zdjęcie pochodzi z fejsbukowego profilu ks. Mariana Skowyry, który pracuje na Ukrainie). Poruszyło mnie, jak trwały potrafi być napis kredą na framudze drzwi. To wejście zamurowywano, zabijano deskami, pewnie jest tam też wilgoć, ale napis pozostał. Napis, który pochodzi od słów „Christus mansionem benedicat” – Niech […]