Zdrzaźnił mnie ten filmik

Pokaz slajdów nosi tytuł Ecclesia Triumphatrix a a ja po obejrzeniu stwierdziłam, że są tam dwa, może trzy slajdy przedstawiające Kościół Triumfujący: zdjęcia figur śś Piotra i Pawła (w tym drugiego z narzędziem swojego męczeństwa) i zdjęcia papieża, chyba Paweł VI, ale nie jestem pewna, mówiącego czy błogosławiącego tłum. Kościół triumfuje wtedy, kiedy posługując się […]