Niewola

„I przesiedlił [Nabuchodonozor] w niewolę całą Jerozolimę, mianowicie wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć tysięcy pojmanych oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie najuboższa ludność kraju” (2Krl 24). W sensie duchowym Jerozolima jest obrazem duszy. Kiedy grzeszę, jestem jak Jojakin, który wychodzi ze swoim dworem, aby poddać się Asyryjczykom. I szatan porywa wszystko, co […]