Słowo i dźwięk

W dzisiejszym czytaniu z Ezechiela usłyszałam echo opowieści o drzewie figowym z Ewangelii wg św. Marka. Prorok zapisuje: „To mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i […]