Brzemienna gra znaczeń

Wypełnił się czas! Chociaż greka daje też możliwość zrozumienia tego jako: czas został wypełniony. Jezus rozpoczyna swoją działalność właśnie od tej wieści. Już nie trzeba ani minuty czy sekundy oczekiwania. Nastał kairos – czas wyznaczony. Kairos czego? Czasownik „pleeroo” – wypełnić; ma wśród swych licznych znaczeń także: zapłodnić. W pierwszym zdaniu Jezusowego głoszenia jest on […]