Ziemia Zabulona i Neftalego

Jezus na początku swojej działalności publicznej zmienia miejsce zamieszkania – przenosi się do Kafarnaum, miasta Piotra. Osiedla się w Galilei, na pograniczu ziem przynależących do dwóch pokoleń: Zabulona (Jakub określa go jako protoplastę tych, którzy będą zamieszkiwali ziemie otwarte na morze) i Neftalego (pokolenie swobodne, wolne). To żyzna i urodzajna część tamtych ziem. Więcej – […]