Okrawki do poskładania

Karol Wojtyła ściśle wiąże wstyd z naturą osoby, z jej niezdolnością do bycia przekazaną (alteri incomunnicabilis). Osoba może siebie dać, ale nikt z zewnątrz nie może jej autorytarnie wziąć. Wstyd, młodszy brat lęku. Najpierw jest lęk, że coś zostanie ujawnione. Kiedy tak  się dzieje, rodzi się wstyd. Ale zdarzają się też ciąże przenoszone: wstyd ukryty […]