Wspomnienie św. Jacka O(P)drowąża

Swiętość w tej rodzinie chyba była cechą genetyczną: Bronisława (norbertanka), Jacek (dominikanin), Czesław (dominikanin), Iwo (biskup – nie beatyfikowany, ale zmarł w opinii świętości). Dziś wspomnienie św. Jacka Odrowąża, jednego z dwóch kanoników przeszczepionych do Zakonu Kaznodziejskiego, którzy bardzo dobrze się w tym wówczas młodym drzewku przyjęli i wydali hojne owoce. Habity nałożył im sam […]