Moher zobowiązuje

I dlatego napiszę coś, co w pierwszym czytaniu może brzmieć Bogoojczyźniano – pomódlmy się za Ojczyznę. I to nie tylko od święta narodowo-kościelnego, ale codziennie. Ojczyzna to wspólnota: kultury, gospodarki, radości, ale też wad i grzechów, a co za tym idzie powodowanego nimi cierpienia. Na jesieni będą wybory, a ja szczerze mówiąc, nie mam na […]