Wątek kardiologiczny

Czyste serce to serce proste. Nie ma warstw, co nie odbiera mu jednak wcale możliwości bycia złożonym i bogatym. Chyba właśnie brak warstw tę złożoność umożliwia. Bez warstw lakierów, pudrów, utwardzaczy i papier mache mięsień się rozprostowuje, zaczyna pulsować pod mocną osłoną osierdzia. Czyste serce to serce zranione, otwarte. Tkliwe i bolesne, ale bólem, które […]