Pozwolić Jezusowi opowiedzieć sobie swoje życie

To cytat z dzisiejszego kazania, do którego prawa autorskie ma o. Jakub Kruczek. Było ono komentarzem do ewangelii o dWóch takich, co uciekali do Emaus. Uczniowie opowiadają w drodze Jezusowi o swoim obrazie Jego osoby i o swoich (zawiedzionych) oczekiwaniach co do Jego działalności, a potem pozwalają mówić Jemu. Sama wczoraj pokazywałam na kręgu biblijnym […]