Wierność na wzór katedry

Gotycka katedra. Smukłe, stabilne filary, wysoko zawieszone sklepienia. Stoi. Nieruchoma i bierna. A tak naprawdę we wnętrzu jej filarów, przypor, służek  i żeber sklepienia nieustannie pracują siły sprawiające, że trwa. Jej stabilność i nieruchomość jest owocem ciągłej wewnętrznej dynamiki, jest jak zwierzę przyczajone do skoku. Milczenie i bierność nie zawsze są przejawem obojętności. Nigdy nie […]