Polecajka

Na Ju Tjubie jest konto liturgia.pl, a na tym koncie seria rozważań na temat współczesnych demonów. Dzisiejszy, szósty odcinek jest o narcyzmie, opowiada przeor krakowski, o. Paweł Kozacki OP: Przesłuchałam i tak sobie myślę, że najgorsza bestia nie ujawnia się wtedy, kiedy nie mamy pożądanych cech. Demoniczny jest ten, kto ma wychwalane cechy. I z […]