Filotea ćwiczy przechodzenie

Zastanawialiście się kiedyś, czemu nasi przodkowie stawiali krzyże i kapliczki na rozstajach dróg? I czemu tak ważne miejsce w ich postrzeganiu świata miejsce zajmowały progi, drzwi i bramy? Podpowiem, że te obsesje dotyczą nie tylko Słowian – w każdej kulturze znajdziemy tzw. ryty przejścia, czyli algorytmy radzenia sobie z sytuacjami przełomu. Trening tych największych: narodzin […]