Kościół jest kobietą

Niejaki Alexander Ross z Institute for the Psychological Sciences pochylił się z troską nad problemem malejącego od jakiegoś czasu poczucia szczęścia w amerykańskim społeczeństwie (badania: Stevenson i Wolfers  2006) . Prześledził zmiany w zachowaniach i wzorcach społecznych, które zaszły przez ostatnie 30 lat i zauważył dwie istotne kwestie. Spadek poczucia szczęścia łączy się, i to nie […]