Męski styl komunikacji

Zdecydowanie zmaskulinizowane miejsce pracy o charakterze biurowo-intelektualnym, tabliczka nad kawopojem: „ZOSTAW TO MIEJSCE W TAKIM STANIE, W JAKIM CHCIAŁBYŚ JE ZASTAĆ* [tu ma swe miejsce gustowna graficzka] *Prośba skierowana do osób o zasadniczo normalnych potrzebach dotyczących czystości. Pozostali niech zwyczajnie po sobie posprzątają bez dokonywania szczegółowych analiz powyższej prośby”. Grunt, to znajomość swoich pracowników i […]