Szkółka kaznodziejska

Wczoraj o. Paweł Kozacki swoim wpisem na blogu wsadził kij w facebookowo-medialne mrowisko. Opisał w nowym świetle kilka tematów już od dawna mielonych, a mianowicie kryzys Kościoła w Polsce, niezdolność do jego dostrzeżenia przez część katolików i nieprzystawalność języka, jakim mówi hierarchia, do odbiorców. I ten język jakoś tak mi zapadł w głowę i nie […]