Męczeństwo

Najbliższym ideału opisem postawy człowieka gotowego na męczeństwo jest dla mnie testament o. Christiana de Cherge OCSO, jednego z sześciu zamordowanych w Tibhirine mnichów. Kiedy piszę o byciu przygotowywanym do męczeństwa i otwartym także na te możliwość, mam w tyle głowy własnie to, co pisał o. de Cherge: Gdyby pewnego dnia zdarzyło się – a […]