Motto na nowy rok

Z Kijowskiego, z którym czytelnicza znajomość rozwija mi się powoli, acz w coraz pełniejszym kierunku: „Pamiętaj: miarą wartości pracy nie jest ani rezultat, ani uznanie ludzkie. Wykonujesz pracę na mocy twej tajnej umowy z Bogiem. Bóg i ty wiecie, na coście się umówili. Bóg wywiązuje się zawsze, ty nigdy”. Dobrego wszystkiego w nowym roku!!!