Książki z bliznami

Mam ich w swojej biblioteczce kilka. Lektura wstępu do „Tropów” Kijowskiego też ujawniła ślad po cięciu naprędce zaklejony kwadratowym nawiasem „Ustawa o kontroli publikacji i widowisk” z ciągiem odpowiednich cyferek i skrótów. W Mertonowym „Znaku Jonasza” na wyklejce wbita pieczątka: „Dopuszczono do upowszechniania i dystrybucji” i wpisana ręcznie data. Niby nic, a przed oczami stają […]