Facebook to facebook z prawdą

Na profilu Wojciecha Wencla uwikłałam się w dyskusję na temat jego tekstu o zdjęciu z krzyża. Broniłam historycznej prawdy, zapisanej w Ewangeliach i tamtejszym Sitz im Leben (warunkach – tak w przybliżeniu można ten termin ująć). Poddałam się z tłumaczeniami, kiedy jeden z obrońców tekstu („bo taki poetycko ładny”) po moim odwołaniu do metafizyki, która […]