TW 138 donosi

Nawyki z poprzedniego ustroju, w którym wszkażem wyrosła i została wychowana, sprawiają, że podsłuchuję. Zwłaszcza w środkach masowej komunikacji, szczególnie jak jej masowość niebezpiecznie zbliża się do masy krytycznej dokonującej zamiany ludzi w sardynki. Donoszę o zaistnieniu następującego dialogu w autobusie MPK Kraków linii 138 (rozmawiają dwie licealistki): – Żadnej lektury nie mam przeczytanej, rozumiesz? […]