Lekcja pamięci

Wykłady z historii sztuki miały ten ciekawy aspekt, że spora ich część przebiegała w zaciemnionej sali i przy wyłączonym świetle. Tym ze studentów, którzy przychodzili na wykłady w ramach odrabiania pańszczyzny, dawało to możliwość ożywczej drzemki, zaś tym, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o ikonach, pełniejszego skupienia na oglądanych przeźroczach. Jednymi z pierwszych zaprezentowanych były dwie najstarsze […]