Pan Pałasiński i język

Dopiero wczoraj przeczytałam tekst pana Jacka Pałasińskiego we „W drodze” 6/2009. Przeczytałam i zagotowałam. Ale może po kolei. Już na samym początku dowiadujemy się, że cytaty rozpoczynające tekst (nota bene niezaznaczone cudzysłowem, więc wyglądające na parafrazę) czyli pierwsze zdanie Ewangelii wg św. Jana oraz słowa, którymi Jezus zwraca się do Piotra w 2. rozdziale tej […]