Słowa mają swoją wagę

Czytam właśnie rozmowę Jan Grzegorczyka i o. Wojciecha Prusa z o. Janem Górą w czerwcowym „W drodze”. Uderzyła mnie trafność spostrzeżenia o. Jana, że Jan Paweł II przywrócił słowom ich wagę. W mglistym i pozbawionym znaczeń świecie socjalistycznej nowomowy ukazał, że naturą słowa jest mieć znaczenie, nieść znaczenie a co z tym jest związne – […]