Smakowita wieloznaczność

Prawie jak dobry rocznik świetnego wina, którego smak z upływem czasu rozwija się i zmienia w ustach pijącego . A zachwyty dotyczą poniższego zdjęcia: Warstwa podstawowa: znak zakazu przejścia z wklejką, która jest Oko Opatrzności – symbol Bożej Wszechwiedzy. W ten sposób po drobnej ingerencji w znak zakazu wstępu pieszych uzyskujemy zakaz wstępu wcielonej Opatrzności. […]