Małżeństwa niesakramentalne

Dlaczego zawarcie drugiego związku po rozpadzie tego, który był sakramentalny, jest grzechem i to grzechem ciężkim? Widzimy, że często te następne związki są udane, osoby będące w nich wspierają się, czasem wspólnie wychowują dzieci, są szczęśliwi. Czy to tylko dogmatyzm i znieczulica żyjących w celibacie i trwałych związkach? Ślepota na ludzką potrzebę szczęścia? Skąd taki […]