Anabaza

Greckie słowo na określenie wychodzenia z głębi czegoś, wstępowania w górę, marszu. Taki tytuł nadał swojej opowieści Ksenofont, jeden z najwybitniejszych pisarzy greckich V wieku piszących w koine. Jest to historia oddziałów greckich, które zaciągnęły się u perskiego zarządcy prowincji, Cyrusa, chcącego zrzucić z tronu Persji swojego brata, Tysafernesa. Cyrus poległ w pierwszej bitwie i […]