Bajka terapeutyczna

Lubię poczucie humoru św. Łukasza, taki lekarski zdrowy dystans. Przykład? W dzisiejszej ewangelii Kleofas mówi do Jezusa: „Ty chyba jesteś jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”.  He, he, dobre. Jedyny, Który Nie Wie, Co Się Stało. Bo MY wiemy lepiej, co się stało. Że to Ciebie ukrzyżowali(śmy)? […]