Jezus umiera na krzyżu. „I Thirst”

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. (J 19,28) Dwa słowa z tytułu odpowiadające polskiemu „pragnę” widnieją we wszystkich kaplicach sióstr „kalkucianek” na świecie. Streszczają ich charyzmat, ale przede wszystkim pzypominają, co jest główną motywacją do życia tym charyzmatem. Pragnę. Kiedy przyprowadzili Mu kobietę, którą pochwycono na zdradzie […]