Spotkanie z Matką

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. ” (J 19,25) Jakiej użyć analogii, żeby mężczyźnie wytłumaczyć ból matki-wdowy patrzącej na śmierć syna? Jedynego syna, który nie tylko jest jej dzieckiem, ale też gwarantem jej przetrwania? Jedynym żywicielem i obrońcą? Z którego osoba wiązały się zapowiedzi […]