Laik to brzmi dumnie

Laikat jest to część Kościoła, która nie ma święceń. Wiele zakonów ma swoje laikaty, czyli ludzi świeckich żyjących w świecie charyzmatem danego zgromadzenia (pisałam tu już o pijarskim laikacie, zresztą wywiad na jego temat jest w najnowszym numerze kwartalnika 🙂 ) i, zwłaszcza na Zachodzie, ale nie tylko, coraz mocniej akcentuje się znaczenie świeckich. To […]