11 Listopada – obserwacji kilka

 Na 12stce stały zestaw utworów: „Bogurodzica” na wejście i „Boże, coś Polskę” na wyjście. Pomijam już, że ile razy słyszę tę druga pieśń, wewnętrzne ucho słyszy równolegle rechot historii, gdyż napisano ją jako hymn na koronację cara Aleksandra I na króla Królestwa Polskiego. Bardziej chodzi mi o inną obserwację: otóż była to jedyna pieśń zaśpiewana zgodnym, potężnym chórem […]