Kup pan prawdę – w promocji

Dziś w Toronto odbywa się Międzynarodowy Kongres Mediów Katolickich pod hasłem: „Ogłaszajcie to na dachach” (współcześnie można to uzupełnić o ogłaszanie pod ziemią – kablówka rulezz! 🙂 ). Zajrzałam do wczorajszego wystąpienia arcybiskupa Claudio Celli, przewodniczącego Papieskiej Rady Środków Masowego Przekazu, które wygłosił wczoraj na otwarcie tego kongresu. Myślę, że jest tam kilka myśli wartych zastanowienia. Arcybiskup zaczyna od wspomnienia […]