Sanctissima Trinitas 2

Geoffreiowi, Panu Kockiemu de Via Regia – pozdrowienie! Spytałeś mnie, Dostojny, czy tak często używane przez wielebnych imię „Niepojęta” nie jest słowem wytrychem, którym kaznodzieje zamykają dalszą dysputę nad Przenajświętszą. Zapewne tak się dzieje i dziać może, jednak nie są oni daleko od prawdy. Przenajświętsza jest Niepojęta nie tylko dlatego, że przyrodzona nam wątłość nie pozwala […]