Zapomniana sztuka epistolografii

Zbigniew Herbert do Stanisława Barańczaka (Korespondencja, Zeszyty Literackie 2005): „Dialog z Tobą musi z konieczności przypominać dialog żaby z Linneuszem. Wiedz, proszę, że żaba jest ci wdzięczna, żeś zechciał wyjaśnić jej niejasną anatomię, fizjologię i kumkanie. W szczególności żaba jest ci wdzięczna, żeś ją wyprowadził z pustelni „klasycystów”, przywrócił wyobraźnię zmysłową, zauważył jej (żaby) niechęć […]

Po targach – dzień drugi

Na promocję książki Matki Teresy nie dotarłam, ale udało mi się wpaść na panel dyskusyjny dotyczący wizerunków Boga w kulturze. Posłuchałam sobie panelistów i przyszła mi do głowy myśl, że sztuki plastyczne, czy ogólnie wszelkie sztuki nie tylko kształtują wyobraźnię, ale też wyrażają obecne w mentalności danej epoki obrazy Boga, świata, duszy. W naszej kulturze […]